سورنا خلیلی، مدرس، منتور و مشاور ابزارهای مدرن و به روز هوش تجاری و تحلیل داده ها. همچنین مشاور پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه سازمانی (EPM)

سورنا خلیلی

دوره های Excel از مقدماتی تا پیشرفته و خودکارسازی فرآیندهای سیستمی

آموزش تخصصی Excel
سورنا خلیلی

دوره های آموزش Power BI از مقدماتی تا فوق پیشرفته

آموزش نرم افزار PMIS
سورنا خلیلی

دوره تحلیل گر حرفه ای داده با Python

آموزش نرم افزار share point

نمودار نسبت دانشجویان ما در سال 1401

نمودار تعداد دانشجویان ما در سال 1401

جدیدترین مطالب