نقش EPM (enterprise-project-management) در سازمان‌ها چیست؟

EPM

EPM (enterprise-project-management) اگر به دنبال یک راهکار بسیار هوشمندانه برای مدیریت پروژه‌های سازمانی هستید، یکی از بی‌نظیر‌ترین آنها EPM می‌باشد. Enterprise Project Management مدیران یک سازمان را در ایجاد، پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه به صورت متمرکز همراهی می‌نماید. با بهره برداری از این نرم افزار، مفاهیم جدید و همچنین متدولوژی بسیار شایسته‌ای در […]