زبان‌های R و Python در تحلیل داده: مقایسه و تفاوت‌ها

زبان‌های R و Python هر دو برای تحلیل داده و کارهای مرتبط با هوش تجاری و تحلیل داده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما دارای ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی هستند که باید در نظر گرفته شوند:   مخصوصیت آماری R:   R یک زبان مخصوصیت آماری است که از پیش‌تعریف‌شده‌ها و کتابخانه‌های آماری قدرتمندی برخوردار است. این […]