تحلیل داده‌های نیازمند زبان‌های Python و R چه ویژگی‌هایی دارند؟

در دنیای تحلیل داده و هوش تجاری، زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی وجود دارند که برای تحلیل و پردازش داده‌ها به کار می‌روند. دوی از این زبان‌ها، Python و R، به خصوص برای تحلیل داده‌های پیچیده و انجام عملیات‌های آماری و مدل‌سازی به کار می‌روند. در ادامه، به توضیح ویژگی‌هایی از داده‌هایی که نیازمند استفاده از این […]