مقایسه ابزارهای هوش تجاری شرکت Microsoft و شرکت Oracle

در دنیای هوش تجاری، دو شرکت بزرگ Microsoft و Oracle به تولید ابزارهای مختلفی برای مدیریت و تحلیل داده می‌پردازند. این دو شرکت دارای محصولاتی هستند که به کسب و کارها کمک می‌کنند تا از داده‌های خود برای تصمیم‌گیری‌های بهتر استفاده کنند. در ادامه، می‌خواهیم ابزارهای هوش تجاری اصلی این دو شرکت، یعنی Microsoft Power […]

ابزارهای هوش تجاری یا BI

ابزارهای هوش تجاری یا BI برای پیاده سازی هوش تجاری در سازمان، شما نیازمند انتخاب ابزار مناسب و متناسب با سازمان و داده های خود هستید. به طور کلی، ابزارهای BI شامل موارد زیر هستند: Tableau QlikView / Qlik Sense MicroStrategy IBM Congas SAP Business Objects Oracle Business Intelligence (OBIEE) Looker Domo Yellowfin Dundas BI […]