چرایی استفاده از سیستم مدیریت منابع سازمان

مدیریت منابع سازمان

از اهمیت مدیریت منابع سازمان برای بهره برداری از یک کسب و کار موفق چه می‌دانید؟! هدف یک رهبر و مدیر قدرتمند برای بهره برداری از کسب و کار موفق، دستیابی به فناوری‌های مناسب برای سرمایه گذاری‌های صحیح می‌باشد. برای راه اندازی هر کسب و کاری، نیازمند استفاده از منابع مناسب و کاربردی خواهید بود. […]

تاثیرگذاری مدیریت منابع سازمان بر روی عوامل مختلف سازمانی

مدیریت منابع سازمان

مدیریت منابع سازمان مدیریت منابع سازمان یکی از کاربردی‌ترین و مهمترین فرآیندهای سازمانی به شمار می‌رود. امروزه نیاز به هوش انسانی در تمامی جوانب مدیریت، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. Enterprise Resource Planning یا همان ERP یکی از نرم افزارهای ضروری برای مدیریت موفقیت آمیز و هوشمندانه می‌باشد. اگرچه در منابع سازمانی با طیف وسیعی […]