نقش کلیدی فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی برای دستیابی به موفقیت

فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی

آیا می‌‌دانید هدف از تهیه فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی چیست؟! فرآیندهای سازمانی و همچنین فرم‌های تهیه شده در سازمان از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند. در یک تعریف کلی، می‌توان گفت یکی از نیازهای اصلی سازمان‌ها برای پیشروی به سمت اهداف بزرگ، به شمار می‌روند. امروزه شاهد پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجه در مدیریت سازمان‌ها […]

از نقش فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی چه می‌دانید؟

فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی

در گذشته فرم‌ها و فرآیندهای سازمانی بر اساس سیستم کاغذی قابل اجرا بودند. سیستم کاغذی در کنار سختی فراوان، مصرف کاغذ بسیار زیادی را نیز در بر داشت. از این رو هرگز سیستم مقرون به صرفه و مناسبی نبود. اما امروزه سیستم کاغذی با تغییر و تحول چشمگیری مواجه شده است. مدیریت سیستم فرم‌ها و […]