چرایی استفاده از MSP تحت شبکه در سازمان‌ها

MSP تحت شبکه

MSP تحت شبکه MSP تحت شبکه یک خدمات جامع پشتیبانی و قابل اعتماد برای رفع نیازهای IT شرکت‌ها به شمار می‌رود. این خدمات می‌توانند شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ را در دستیابی به اهداف و موفقیت‌های بزرگ سازمانی، همراهی نمایند. اغلب این سیستم‌های تحت شبکه، خدماتی از قبیل: طراحی مدیریت سیستم‌ها اجرا پشتیبانی و… شبکه‌های کامپیوتری […]

از MSP تحت شبکه چه می‌دانید؟!

MSP تحت شبکه

  با MSP تحت شبکه از یک یار اضافی توانمند برای دستیابی به خواسته‌های بزرگ خود، برخوردار می‌شوید. آیا این سیستم را می‌شناسید؟ چقدر از عملکرد آن آگاهی دارید؟!؟ این کلمه مخفف عبارت MicroSoft Project است. این سیستم از جمله نرم افزارهای بسیار ساده اما کاربردی و ایده‌آل در شرکت مایکروسافت آفیس به شمار می‌رود. […]