هدف از پورتال سازمانی چیست؟

پورتال سازمانی

پورتال سازمانی یک چالش پرکاربرد در سازمان‌های مختلف است. به جرات می‌توان گفت که: یکی از کاربردی‌ترین سیستم‌ها در IT پورتال‌های سازمانی هستند. پورتال‌ها بر سه پایه اصلی و مهم استوار هستند. انطباق پذیری اختصاصی کردن یکپارچه سازی این پورتال‌ها در بر دارنده‌ی اجزا خاص و مهمی هستند. یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده‌ی این […]