SQL Query و نقش آن در جمع‌آوری داده برای گزارشات BI

SQL Query  یکی از ابزارهای کلیدی در جمع‌آوری داده برای گزارشات و تحلیل هوش تجاری (BI) است. این ابزار به تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها و استخراج اطلاعات مفهومی از پایگاه داده‌ها کمک می‌کند. در زیر نقش SQL Query در فرآیند جمع‌آوری داده و گزارشات BI بررسی می‌شود:   استخراج داده‌ها: SQL Query به شما […]