آیا با وجود ابزار قدرتمند PowerBI همچنان به سایر ابزارهای BI شرکت Microsoft مثل SSAS و SSIS نیازمندیم؟

PowerBI به عنوان یک ابزار هوش تجاری محبوب از Microsoft با قابلیت‌های بسیاری برای تصور و تجزیه و تحلیل داده‌ها شناخته می‌شود. با این حال، همچنان ممکن است نیاز به ابزارهای دیگری از خانواده Microsoft BI مثل SQL Server Analysis Services (SSAS) و SQL Server Integration Services (SSIS) باشد. در ادامه، به توضیح این نیازها […]

هدف نهایی از تالیف گزارشات BI چیست؟

گزارشات BI

در صورتی که یک سازمان از روش‌های استراتژیک برای تهیه گزارشات BI استفاده نماید، قطعا با مزایای بسیار زیادی مواجه خواهد شد. هدف اصلی و مهم برای ارائه‌ی گزارشات هوش تجاری، ارائه‌ی داده‌های جامع می‌باشد. در این صورت مدیران می‌توانند به راحتی به اطلاعات ضروری و تفسیر یافته دسترسی پیدا کنند. در نتیجه با این […]

چرایی استفاده از گزارشات BI در کسب و کارهای مختلف

گزارشات BI

گزارشات BI گزارشات BI امکانات قابل توجهی را برای مدیران کسب و کارها فراهم می‌کنند. این گزارشات در پی فرآیندهای خاص و با اهداف مهم تهیه می‌شوند. هوش تجاری می‌تواند مدیران را در فرآیند تصمیم گیری هوشمندانه، همراهی نماید. این تکنولوژی مدرن، مزایای بسیار زیادی را در بر دارد. لذا بسیاری از کسب و کارهای […]