نقشPower Query در Power BI

Power Query یکی از قابلیت‌های برجسته‌ی Power BI است که به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ایجاد گزارش‌های تعاملی با دقت و کیفیت بالا کمک می‌کند. این ابزار توانمند از ترکیب و تبدیل داده‌های مختلف به منظور ساختن مدل‌های داده یکپارچه و مشاهده دقیقتر اطلاعات استفاده می‌کند.   استفاده از Power Query در Power BI […]