اهمیت استفاده از گزارشات BI در کسب و کارهای مختلف

اهمیت استفاده از گزارشات BI

از گزارشات BI چه می‌دانید؟!؟ این گزارشات یکی از ضروری‌ترین گزارشات برای هر کسب و کاری به شمار می‌روند. این گزارشات امکانات مناسبی را برای کاربران رقم می‌زنند. به نحوی که آنها می‌توانند به راحتی به ارتباط بین متغیرها دست یابند. همچنین آنها می‌توانند ترندهای داده‌ها را در طی زمان مشخص مشاهده کنند. لذا این […]