هدف نهایی از تالیف گزارشات BI چیست؟

گزارشات BI

در صورتی که یک سازمان از روش‌های استراتژیک برای تهیه گزارشات BI استفاده نماید، قطعا با مزایای بسیار زیادی مواجه خواهد شد. هدف اصلی و مهم برای ارائه‌ی گزارشات هوش تجاری، ارائه‌ی داده‌های جامع می‌باشد. در این صورت مدیران می‌توانند به راحتی به اطلاعات ضروری و تفسیر یافته دسترسی پیدا کنند. در نتیجه با این […]