نقش Project Server در سازمان‌ها چیست؟

Project Server

Project Server Project Server یک نرم افزار بسیار قدرتمند و کاربردی است که کنترل بسیاری از فعالیت‌ها را در دست می‌گیرد. این نرم افزار با تکیه به متدهای پیشرفته‌ی روز دنیا طراحی و تولید شده‌اند. یکی از عوامل مهم که مد نظر متخصصین و مدیران برجسته قرار گرفته است، استفاده از متدهای یکپارچه برای مدیریت […]