چرایی بهره برداری از مرکز مدیریت پروژه‌ ها در سازمان‌ها

مرکز مدیریت پروژه‌ها

آیا تاکنون به این اندیشیده‌اید که چرا یک سازمان به مرکز مدیریت پروژه‌ها نیاز دارد؟ قبل از هر چیز باید بدانید که هر کسب و کار موفق، نیازمند مرکز مناسبی برای مدیریت پروژه است. فرقی نمی‌کند که فعالیت این مرکز بر محور پروژه باشد یا خیر!! هر سازمان، شرکت و یا واحد فعالیت، برای دستیابی […]

از اهمیت وجود مرکز مدیریت پروژه‌ها چه می‌دانید؟

مرکز مدیریت پروژه‌ها

اهمیت وجود مرکز مدیریت پروژه‌ها به نظر شما وظیفه‌ی مرکز مدیریت پروژه‌ها چیست؟ آیا استفاده از این مرکز در سازمان‌ها الزامی است؟ یکی از مراکزی که در توسعه مدیریت پروژه‌های مختلف، مرکز تعالی شناخته می‌شود، مرکز مدیریت پروژه‌های متعدد است. هدف از شکل‌گیری این مرکز در سازمان‌ها، بهبود و استقرار سیستم‌ها و متدهای شایسته برای […]