از مدیریت پروژه سازمانی چه می‌دانید؟!

از مدیریت پروژه سازمانی چه می‌دانید؟ در یک تعریف جامع و کلی از این ساختار، می‌توان به یک چهارچوب اصلی اشاره نمود. این چهارچوب‌ها وظیفه یکسان سازی برنامه‌ها و استراتژی‌های مدیریتی با اهداف سازمان و تطبیق آنها با موقعیت سازمان را بر عهده دارند. به جرات می‌توان گفت که: این سیستم موثرترین سیستم تجاری برای […]