چرایی استفاده از سیستم مدیریت مستندات در سازمان

سیستم مدیریت مستندات

سیستم مدیریت مستندات سیستم مدیریت مستندات یا (Document Management System) یک نرم افزار بسیار کاربردی و منحصر بفرد است. از این سیستم برای مدیریت مستندات در یک سازمان استفاده خواهد شد. اغلب از این سیستم در سازمان با عنوان بایگانی اسناد و یا مدیریت اسناد نیز یاد می‌کنند. این مدیریت در بر دارنده‌ی فعالیت‌های مانند: […]

چقدر سیستم مدیریت مستندات را می‌شناسید؟!

سیستم مدیریت مستندات

از سیستم مدیریت مستندات چه می‌دانید؟! Document management system تعبیری از روند مداوم دیجیتال سازی و بهبود عملکرد سازمانی با مدیریت هوشمندانه‌ی اسناد است. این سیستم به عنوان بهترین سیستم برای آسان‌تر کردن کارها و نگهداری و مدیریت دقیق اسناد به شمار می‌رود. از این سیستم با عنوان DMS نیز یاد می‌شود. یکی از مشکلات […]