چرایی استفاده از سیستم مدیریت مستندات در سازمان

سیستم مدیریت مستندات

سیستم مدیریت مستندات سیستم مدیریت مستندات یا (Document Management System) یک نرم افزار بسیار کاربردی و منحصر بفرد است. از این سیستم برای مدیریت مستندات در یک سازمان استفاده خواهد شد. اغلب از این سیستم در سازمان با عنوان بایگانی اسناد و یا مدیریت اسناد نیز یاد می‌کنند. این مدیریت در بر دارنده‌ی فعالیت‌های مانند: […]