هر آنچه که باید از Project Server بدانید!

Project Server

برای دستیابی به اهداف مهم تکمیل یک پروژه استفاده از نرم افزارهای مناسب مدیریت مانند Project Server بسی کاربردی خواهد بود. از جمله اصلی‌ترین نیازهای صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت‌ها، توانایی مدیریت فعالیت‌های کارکنان است. در کنار این توانایی، بررسی عملکرد سازمان‌ها در مقایسه با اهداف و استراتژی‌های آنها نیز از دیگر نیازهای […]