تفاوت های گزارش دهی کارگاهی و گزارشات سازمانی

گزارش دهی یک جزء اساسی در فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان‌ها محسوب می‌شود. دو نوع گزارش دهی مهم در این زمینه، گزارش دهی کارگاهی و گزارشات سازمانی هستند. این دو نوع گزارش دهی تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم: گزارش دهی کارگاهی:محدوده زمانی کوتاه‌تر: گزارش دهی […]

نقش گزارشات سازمانی در یک سازمان چیست؟

  اهمیت گزارشات سازمانی برای مدیران پروژه بسیار قابل درک است. اگر یک مدیر پروژه نتواند رخدادهای درون سازمانی را به بهترین نحو، بررسی، محاسبه و کنترل نماید، قطعا مدیر لایق و توانمندی نخواهد بود. از مهمترین اصول در نقش مدیریت پروژه، شناخت اهداف سازمان و استفاده از گزارشات مطلوب سازمانی است. حال این سوال […]

چرایی استفاده از گزارشات سازمانی

گزارشات سازمانی

گزارشات سازمانی گزارشات سازمانی یک فرآیند مهم برای کسب اطلاعات دقیق و کوتاه در مورد عملکرد یک کسب و کار است. همچنین این گزارشات عوامل تاثیرگذار بر روی بهره‌وری سازمان‌ها را نیز مشخص می‌کند. این گزارشات موارد بسیار زیادی را مشخص می‌کنند که به نوعی بر روی عملکرد و دستیابی به اهداف بزرگ سازمان‌ها، نقش […]